Väg- och vattenbyggnadsklubben
 

Länkar

Försvarsdepartementet https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/ 

Försvarsmakten https://www.forsvarsmakten.se/sv/

Göta ingenjörregemente https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/gota-ingenjorregemente/

Reservofficerssällskap

ROSIG - Reservofficerssällskapet i Göteborg http://www.rosig.se/
ROSIS - reservofficerssällskapet i Svealand https://rosis.org/